Prema međunarodnoj konvenciji o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS konvencija) svaki je brod obavazan imati na raspolaganju pirotehnička sredstva kojim če u slučaju opasnosti upozoriti i signalizirati da se nalazi u opasnosti te da traži pomoč. Bez obzira da li se radi o maloj brodici ili velikom cruiseru koriste se ista sredstva ( signalna baklja-bengalka, padobran raketa ili plutajuči dim). Brodska signalizacija Mirnovec Pirotehnike proizvod je najrenomiranijih Europskih proizvođača, vrhunske je kvalitete a svi naši artikli imaju automatsko paljenje na potez.
5 proizvoda